Baby Huggable Bunny (42 cm)

2,150.00 ฿

กระต่ายนุ่มนิ่มที่ใครได้สัมผัสต้องหลงรักในความนุ่ม ลื่น ไม่จับฝุ่น ผู้เป็นภูมิแพ้สามารถใช้ได้ ตั้งใจคิดค้นขึ้นเพื่อตัวเล็กคนพิเศษที่ชอบตุ๊กตามีขนนุ่ม ลื่น สบาย ดุจปุยเมฆ ทุกสัมผัส

ล้างค่า
“FEEL THE EMBRACE OF LOVE”

Baby Huggable Bunny

กระต่ายนุ่มนิ่มที่ใครได้สัมผัสต้องหลงรักในความนุ่ม ลื่น ไม่จับฝุ่น ผู้เป็นภูมิแพ้สามารถใช้ได้ ตั้งใจคิดค้นขึ้นเพื่อตัวเล็กคนพิเศษที่ชอบตุ๊กตามีขนนุ่ม ลื่น สบาย ดุจปุยเมฆ ทุกสัมผัส ยิ่งไปกว่านั้น ผ้าที่ใช้ยังผ่านการทดสอบในเรื่องปฏิกิริยากับน้ำลาย เหงื่อ และ เรื่อง pH เพื่อความสบายใจยิ่งกว่าในทุกสัมผัส

  • 42 cm.
  • Colors: Pure White, Little Boy Blue, Peach Pink
  • Care Instructions: Machine washable using delicate cycle
  • Best Possible Care: Hand wash, air dry

ข้อมูลเพิ่มเติม

Colour

, , ,